SharePoint

Skip Navigation LinksOther

คำสั่งเพิกถอน 

​ที่ผู้จดแจ้ง/เครื่องสำอาง​คำสั่ง
​1บริษัท บีทีเมด จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 329/2555
​2​บริษัท ไบโอพูล จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 330/2555
​3บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 331/2555
​4​บริษัท นีโอแคร์ จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 332/2555
​5​บริษัท เอซเธติค บาย แอมแพ็ค จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 333/2555
​6​บริษัท ซีเวลเนส จำกัด (พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 334/2555
​7นายวาทิต สุระสะ​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 400/2560
​8นางวรรณภา พวงสนคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 113/2561
​9บริษัท เมจิก สกิน จำกัดคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 114/2561
​10เครื่องสำอาง PINK MORE NIPPLE PINK CREAM​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 185/2561
​11นางสาวลินดา อรรถชีพคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 256/2561
​12นายนัท กลีบศรีคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 344/2561
​13เครื่องสำอาง Ami Skincare Night Cream​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 431/2561
​14บริษัท ไซเอนทิสต์ ควอลิตี้ เอสเธติค จำกัดคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 463/2561
​15บริษัท เซนต์คาร์ลอส ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 271/2562
​16​นางสาววราพรรณ จิตต์ศิริ​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2562
​17นางมนัสนันท์ พร้อมพงศทรคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 491/2562
​18​นายวิศรุต เชื้อเมืองพาน​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 499/2562
​19​เครื่องสำอาง LIPOBELLLA SOLUBLE SERUMคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 534/2562
​20ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนและให้เก็บเรียกคืนลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
​21​เครื่องสำอาง GUNA COLLAGEN และ GUNA MADE​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 154/2563
​22​นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 155/2563
​23เครื่องสำอาง IVISMILE WIRELESS TEETH WHITENING DEVICE​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 162/2563
​24นายสุรศักดิ์ ใสบริสุทธิ์คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 196/2563
​25นางสาวเดือนมีศุก พิสุทธิ์เมธาโชติ​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 228/2563
​26​นายอภิชาติ ปรีย์มาโนช​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 234/2563
​27นางสาวพัสวี งามประเสริฐ​คำสั่ง สสจ.ชลบุรี ที่ 87/2563
​28บริษัท ไอ ฟลอริช จำกัด​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 265/2563
​29​นางสาวกัญญ์ภัสสร ป้อมศรี​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 279/2563
​30​นางสาวเจตนิพัทธ์ เอเนส​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 281/2563
​31นางสาวสุภาพิมพ์ สารีคำคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 290/2563
​32นายตั้ง เทพศรคำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 104/2563
​33นายกิตติพันธ์ รัตน์อนากุลคำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 105/2563
​34นายอาทิตยวัฒน์ พงศ์พันธ์พิพัฒนพร​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 106/2563
​35นางสาวชุติมา กังแฮ​คำสั่ง สสจ.ตรัง ที่ 107/2563
​36​เครื่องสำอาง SUNNYDEW HERBAL SKINCAREคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 324/2563
​37​นายนิธิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 340/2563
​38บริษัท คัซซูติก (ประเทศไทย) จำกัด​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 346/2563
​39นางโสภิตนภา หลักกลางคำสั่ง สสจ.ขอนแก่น ที่ 144/2563
40นายภาภูมิ ธิติภาเจริญคำสั่ง สสจ.เชียงราย ที่ 251/2563
​41​​ชลธิชา กฤตประเสริฐคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 514/2563
​42นางสาวมณีกานจ์ นาคศรี (เคลียร์ ครีม สกินแคร์)​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 129/2564
43บริษัท เอ็นริช คอสเมติก จำกัด​คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 475/2565
​44​ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็น เนเชอรัลโปรดักส์คำสั่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ 262/2565
​45​บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัดคำสั่ง ​สสจ. นครสวรรค์ ที่ 282/2565 
​46บริษัท คลาสสิค คอสเมติกส์ จำกัดคำสั่ง ​สสจ. นครสวรรค์ ที่ 283/2565 
47​นางสาวปรารถนา เกตุนุต (ซี ดับบิวแอล แล็บ)คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 651/2565
​48บริษัท นิชพันธ์ จำกัดคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 212/2566