การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกัญชง - กัญชาเป็นส่วนประกอบ
ลำดับ เรื่อง ไฟล์ PDF
1 คำแนะนำในการพัฒนาและขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 data
ข้อ 1.1 ตำรับยาแผนไทย Download
ข้อ 1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชนิดใช้ภายนอก
ข้อ 1.3 ชาจากใบกัญชา/ชาจากใบกัญชง
2 แบบตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงในส่วนที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ฉบับที่ 1)
ข้อ 2.1 แบบ ก.1 และ ก.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ก.1 และ ก.2) ยาใช้ภายนอก-กัญชา กัญชง
ข้อ 2.2 แบบตรวจสอบการยื่นเอกสาร ชาจากใบกัญชา ชาจากใบกัญชง
3 แบบคำขอผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ข้อ 3.1 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชา-ผงหยาบ
ข้อ 3.2 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชา-ใบแห้ง
ข้อ 3.3 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชง-ผงหยาบ
ข้อ 3.4 แบบ ตย.1 - คำขอผลิตตัวอย่าง – ชาจากใบกัญชง-ใบแห้ง
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์
ข้อ 4.1 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชา-ผงหยาบ
ข้อ 4.2 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชา-ใบแห้ง
ข้อ 4.3 แบบ ทบ.1-ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชง-ผงหยาบ
ข้อ 4.4 แบบ ทบ.1 ฉลากและเอกสารกำกับฯ-ชาจากใบกัญชง-ใบแห้ง